News Ticker

Μ. Σπανός: αιτία της κρίσης το έλλειμμα υπευθυνότητας

Το τεράστιο έλλειμμα υπευθυνότητας αποτελεί την βαθύτερη αιτία της κρίσης, τονίζει ο Μιχάλης Σπανός, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της EuroCharity. Η εταιρεία, προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία. Όπως σημειώνει ο κ. Σπανός, η “στροφή” σε μορφές αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη.

Το τεράστιο έλλειμμα υπευθυνότητας αποτελεί την βαθύτερη αιτία της κρίσης, τονίζει ο Μιχάλης Σπανός, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της EuroCharity.

Η εταιρεία, προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία.

Όπως σημειώνει ο κ. Σπανός, η “στροφή” σε μορφές αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη.

Green Business: Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται η εταιρεία EuroCharity και ποιες οι υπηρεσίες της;

Μ. Σπανός: Η εταιρεία EuroCharity προσφέρει καινοτόμες on-line και off-line υπηρεσίες.

Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πράσινης Οικονομίας www.eurocharity.gr και www.eurocharity.eu, το 15ήμερο e-newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members και η ετήσια έκδοση EuroCharity Yearbook συμβάλλουν στη δυναμικότερη προβολή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού έργου των μελών της EuroCharity “χτίζοντας” γέφυρες μεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν.

Green Business: H εταιρεία EuroCharity έχει συμπληρώνει 6 χρόνια παρουσίας και δράσης. Ποια είναι η μετοχική σύνθεσή της;

Μ. Σπανός: Η εταιρεία EuroCharity ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2006, από δύο επιχειρηματίες, έναν Έλληνα (Μιχάλης Σπανός) και έναν Ολλανδό (Peter Michel Heilmann), οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί μέτοχοι.

Αποστολή της εταιρείας είναι να πρωταγωνιστήσει στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο με αντικείμενο την επικοινωνία, προβολή και δικτύωση σε θέματα corporate responsibility και sustainability.

Η EuroCharity αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με καταστατική δέσμευση τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ΜΚΟ, έχοντας έτσι ως έναν από τους βασικούς της μετόχους την ίδια την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Green Business: Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον και ποια η στρατηγική της εταιρείας; Θα προχωρήσετε σε καινοτομίες και νέες υπηρεσίες;

Μ. Σπανός: Η EuroCharity αναπτύσσει και παρέχει συνεχώς νέες, καινοτόμες υπηρεσίες στα μέλη της (εταιρείες, οργανισμούς και ΜΚΟ) με σκοπό να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανησυχίες και αναζητήσεις τους σε ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.

Ειδικά στην περίοδο προκλήσεων που διανύουμε αυτό που προσπαθούμε να αναπτύξουμε συστηματικά είναι οι συνέργειες μεταξύ των μελών μας, με σκοπό την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερων αποτελεσμάτων.

Στρατηγικός επίσης άξονας της εταιρείας αποτελεί η δυναμική της πλέον επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης. Εσωτερικά επίσης, η εταιρεία έχει αποφασίσει την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετεροποίησης της δραστηριότητάς της.

Το πρώτο βήμα έγινε με την κλιματική ουδετεροποίηση των portals eurocharity.gr και eurocharity.eu, θα συνεχιστεί με την κλιματική ουδετεροποίηση της ετήσιας έκδοσης EuroCharity Yearbook και θα ολοκληρωθεί με την αντιστάθμιση των ρύπων που προέρχονται από τη λειτουργία των γραφείων της εταιρείας.

Green Business: Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά; Η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σας προς τα μέλη σας και την ελληνική επιχειρηματικότητα πως επιτυγχάνεται, με ποιο τρόπο και με ποια μέσα;

Μ. Σπανός: Αυτό που εμείς θεωρούμε σαν ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών μας προς τα μέλη μας, η αίσθηση της οικογένειας, της αρμονικής συνύπαρξης των μελών και της ισότιμης μεταχείρισής τους.

Επίσης, η συνεχής υποστήριξη και επικοινωνία μας με τα μέλη, η υποστήριξη και συνδιοργάνωση των σημαντικότερων συνεδρίων στην Ελλάδα και διεθνώς έχει καταφέρει να μας καταστήσει ως πολύτιμο συνεργάτη των εταιρειών και ΜΚΟ μελών μας.

Green Business: Πιστεύετε ότι στη χώρα μας τη σημερινή εποχή θα καταφέρουμε να έχουμε “Πράσινη” Ανάπτυξη;

Μ. Σπανός: Η “στροφή” σε μορφές αειφόρου ανάπτυξης δεν είναι πολυτέλεια με βάση τις παρούσες συνθήκες, αλλά επιτακτική ανάγκη.

Η “πράσινη” ανάπτυξη, αυτή που σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη απάντηση στις προκλήσεις που αναδύονται τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει και η EuroCharity μέσα από τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τα μέλη της, προωθώντας και επικοινωνώντας το έργο των εταιρειών που επιχειρούν με γνώμονα την αειφορία και το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Green Business:  Ένας τομέας στον οποίο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον εντάσσοντάς το στη στρατηγική τους στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ΕΚΕ και το περιβάλλον. Η δική σας άποψη ποια είναι;

Μ. Σπανός: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο στην κοινωνική όσο και στην πολιτική ζωή.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις, έχουν καταστήσει την ΕΚΕ πρώτη προτεραιότητα σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα! Ο βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης ήταν, είναι και θα είναι να παραμένει σε λειτουργία, να αναπτύσσεται και να κερδοφορεί. Γιατί μόνο τότε θα μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να παρέχει εισόδημα στους υπαλλήλους της και να συνεισφέρει στην εθνική οικονομία.

Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία της επιχειρηματικότητας… Σε καμία περίπτωση όμως το κέρδος δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό… χωρίς στοιχειώδη αίσθηση της ευθύνης! Μη ξεχνάμε εξάλλου, πως η βαθύτερη αιτία της κρίσης που διανύουμε, βρίσκεται ουσιαστικά στο τεράστιο έλλειμμα υπευθυνότητας.

Είναι ώρα για ανάληψη ευθυνών… και οι εταιρείες μέσω της ΕΚΕ μπορούν να συνδυάσουν την επίτευξη κερδοφορίας, με την κοινωνική ευημερία κι ανάπτυξη.