News Ticker

Το ΧΑ υποδέχθηκε την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά τη Δευτέρα 19 Ιουνίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά τη Δευτέρα 19 Ιουνίου.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιάσων Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γιώργος Σταθάκης στο χαιρετισμό τον οποίο απηύθυνε αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. “Πρώτον. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους επενδυτές να συμμετέχουν στον ΑΔΜΗΕ, για να ενισχύσουν το νέο, φιλόδοξο, στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του, που περιλαμβάνει σημαντικά έργα διασύνδεσης, εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων, η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Δεύτερον. Οι μέτοχοι της ΔΕΗ αποκτούν μετοχές στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Τρίτον. Ανοίγει μία ακόμη εταιρία στο επενδυτικό κοινό.

Η κυβέρνηση επέλεξε να διατηρήσει τον δημόσιο έλεγχο στο ρυθμιζόμενο μονοπώλιο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, καθώς αποτελεί εθνικής σημασίας κεφάλαιο για την Ελλάδα, με στόχο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η σημερινή εκδήλωση υπογραμμίζει το άνοιγμα της χώρας σε στρατηγικές ξένες επενδύσεις και στον τομέα της ενέργειας, η οποία εισέρχεται σε μία νέα αναπτυξιακή φάση, στο πλαίσιο των νέων δεδομένων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στόχος μας, κατέληξε ο Υπουργός, είναι η Ελλάδα να αποτελέσει ισχυρό παίκτη στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη”.

Ο Ιάσων Ρουσόπουλος δήλωσε από την πλευρά του: “Η εισαγωγή των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μέρος του σχεδίου για την διατήρηση του ΑΔΜΗΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει νομοθεσίας για συμμετοχή που δεν δύναται να υπολείπεται του 51%.

Αντανακλά, ακόμα, τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, με έμφαση στην ανεξαρτησία και τις προοπτικές της εταιρείας για επενδύσεις. Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του ΑΔΜΗΕ, που δεν είναι άλλη από την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο”.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χαράλαμπος Γκότσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημείωσε: “Αν και μέχρι πριν λίγες ημέρες μοναδικός μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ήταν η ΔΕΗ, από τη Δευτέρα μέτοχοί της θα είναι το σύνολο των υφιστάμενων μετόχων της. Κατά τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται, πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΔΜΗΕ από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και ταυτόχρονα η δημιουργία ευρύτατης διασποράς για τις μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, γεγονός που εκ των πραγμάτων, θα έχει θετικές επιπτώσεις στη δευτερογενή διαπραγμάτευση των μετοχών της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μερίμνησε ώστε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ομολογουμένως πιο σύνθετη από τις συνήθεις αρχικές εισαγωγές στο Χρηματιστήριο, να παρασχεθεί η μέγιστη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό με την έγκριση του περιεχομένου του σχετικού ενημερωτικού δελτίου”.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, μεταξύ άλλων τόνισε: “Υποδεχόμαστε σήμερα την εταιρεία στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και της ευχόμαστε καλή πορεία.

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, πέραν όλων των άλλων, έχει και μια ιδιαίτερη αξία αφού θα αποτελεί την 26η εταιρία του δείκτη FTSE / ATHEX – 25. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και συγκεντρώνει σημαντική συναλλακτική δραστηριότητα. Η προσθήκη της εταιρείας στο δείκτη, ως μια εταιρεία μεγάλου μεγέθους, θα έχει ιδιαίτερη συμβολή στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος”.

Διευκρίνιση για την εταιρική πράξη στη μετοχή της ΔΕΗ και την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Με αφορμή την εταιρική πράξη στη μετοχή της ΔΕΗ και την εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, το Χρηματιστήριο Αθηνών προβαίνει σε πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα ακόλουθα:

τη διαχείριση της τιμής επαναδιαπραγμάτευσης της ΔΕΗ μετά την εταιρική πράξη,

τη διαχείριση των δεικτών, και

την κατανόηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των 2 μετοχών κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.

Η εταιρική πράξη αφορά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή σε είδος στους υφιστάμενους μετόχους της, των μετοχών της προς εισαγωγή ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Η απόφαση για την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ από την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, λήφθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των επενδυτών – ανεξαρτήτως από το αν ήταν κάτοχοι μετοχών ΔΕΗ μέχρι την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων της επιστροφής (record date) ή όχι.

Η τιμή εισαγωγής για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, προσδιορίστηκε βάσει νόμου σε €2,12. Αυτό σημαίνει ότι η νεο-εισαγόμενη μετοχή θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με αυτήν την θεωρητική τιμή εκκίνησης, ενώ η αγορά θα προσαρμόσει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση την τιμή με ελεύθερα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών για τις 3 πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Στην τιμή εκκίνησης της μετοχής της ΔΕΗ δεν υπήρξε διοικητική παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πρακτική του ΧΑ η μη προσαρμογή τιμής μετοχής όταν δεν υφίσταται αγοραία τιμή για την αξία που επιστρέφεται – στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς δεν υπάρχει πριν την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής της ΔΕΗ χρηματιστηριακή τιμή για την μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Έτσι, στην περίπτωση της ΔΕΗ, ως τιμή εκκίνησης για την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 λαμβάνεται η τελευταία τιμή κλεισίματος (της 14ης Ιουνίου 2017), ενώ ταυτόχρονα η αγορά δύναται να προσαρμόσει την τιμή της μετοχής της ΔΕΗ χωρίς όρια ημερήσιας διακύμανσης κατά την ημέρα αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά διαμορφώνει ελεύθερα με βάση την προσφορά και τη ζήτηση τις τιμές και των 2 μετοχών, της ΔΕΗ κατά την επαναδιαπραγμάτευσή της και της νέο-εισαγόμενης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διαβάζοντας τη μεταβολή της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ κατά την ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης, καθώς η μεταβολή υπολογίζεται με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος (€3,83 της 14 Ιουνίου 2017) χωρίς διοικητική παρέμβαση.

Αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης στους Δείκτες της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ, στους οποίους θα συμμετέχουν οι μετοχές και των δύο εταιρειών, με δεδομένο ότι η επίδραση της εταιρικής πράξης στις τιμές των δεικτών θα πρέπει να είναι

ουδέτερη, καθώς η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΔΕΗ με ανοικτά όρια διαπραγμάτευσης αντισταθμίζεται από την προσθήκη των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στη σύνθεση των δεικτών, συνεπάγεται μη προσαρμογή του διαιρέτη (Divisor) των δεικτών.