News Ticker

Bayer Hellas: Στηρίζει τον οργανισμό AIESEC για τη νεανική εθελοντική κοινωφελή εργασία

Η Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το νεανικό οργανισμό AIESEC προσφέροντας τη δυνατότητα σε 10 νέους από όλο τον κόσμο να εργαστούν εθελοντικά σε MKO και ιδρύματα με σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία.

Η Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το νεανικό οργανισμό AIESEC προσφέροντας τη δυνατότητα σε 10 νέους από όλο τον κόσμο να εργαστούν εθελοντικά σε MKO και ιδρύματα με σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, 10 εθελοντές από Μαρόκο, Αλγερία, Τσεχία, Πακιστάν, Ιταλία, ΗΠΑ, Ινδία, Φινλανδία και Κίνα, θα προσφέρουν την εργασία τους για όλο το διάστημα του καλοκαιριού στις οργανώσεις Νόστος, Καρδιά του Παιδιού, Θετική Φωνή, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, UNESCO, Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο και στο Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων.Photo 2Με αφορμή τη συνεργασία της εταιρείας με την AIESEC, η διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Bayer Ελλάς και υπεύθυνη για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, Σόνια Μουσαβερέ, δήλωσε σχετικά: “H συνεργασία μας με την AIESEC συνδυάζει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής μας δράσης: τον εθελοντισμό και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Προωθεί την αξία του εθελοντισμού, την διαπολιτισμικότητα, και την ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών των νέων ανθρώπων, προσφέροντας παράλληλα σημαντική βοήθεια στο έργο οργανώσεων που έχουν αποδεδειγμένη και σημαντική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία”.

H εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Βayer Ελλάς, αλλά και καθημερινή πρακτική και στόχος όλων των ανθρώπων της στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την υλοποίηση του οράματος της εταιρείας, που αποτελεί την “Επιστήμη Για Μία Καλύτερη Ζωή”.

Με παρουσία 60 χρόνων στην Ελλάδα, η Bayer Ελλάς έχει ενσωματώσει την εταιρική υπευθυνότητα στη στρατηγική της συνεισφέροντας με διάφορους τρόπους στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με μακροπρόθεσμα και διαρκή οφέλη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της χώρας μας και την κάλυψη βασικών αναγκών τους.

Bayer και εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα

H δέσμευση της Bayer σε σκοπούς που προωθούν το όφελος της κοινωνίας διαθέτει μία μακροχρόνια παράδοση. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία εδώ και χρόνια και αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος καινοτομίας που έχει δημιουργήσει.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Bayer διαθέτει 50 εκατ. ευρώ ετησίως σε ΜΚΟ, ποσό που χρησιμοποιείται για ενέργειες σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας. To νέο μοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Συμμετοχής που εφαρμόζει η εταιρεία έχει ως στόχο να εξελίξει και να ενισχύσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών της. Ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία αποτελεί προτεραιότητα στην επιλογή συνεργασιών και δράσεων με βάση πάντα τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε κοινωνία.

Bayer Ελλάς και εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Bayer Ελλάς, με παρουσία 60 χρόνων στην Ελλάδα, έχει ενσωματώσει την εταιρική υπευθυνότητα στη στρατηγική της συνεισφέροντας με διάφορους τρόπους στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει διογκώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ελληνική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε και άλλα μεγαλύτερα, τα όποια αποτελούν σημεία των καιρών.

Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, και παρά την οικονομική ύφεση, η Bayer Ελλάς συνεχίζει να υλοποιεί πληθώρα δράσεων και σημαντικών πρωτοβουλιών. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν προγράμματα στήριξης των Ελλήνων πολιτών, εκπόνηση προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους ασθενών, υποστήριξη ερευνητικών έργων στα Πανεπιστήμια και καμπάνιες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα υγείας, όπως η υποστήριξη του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών, στην εκστρατεία ενημέρωσης για την αιμορροφιλία και τη σημασία της προφυλακτικής αγωγής στους ασθενείς αυτούς.

Δράσεις στην Ελλάδα

Εκπαίδευση

Μέσω μίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Bayer AG, δύο Έλληνες επιστήμονες, ο Ραφαήλ – Νικόλαος Τασάκης και η Κωνσταντίνα Φαλλίδα, επιλέχτηκαν στα τέλη του 2016, ύστερα από μία αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης περίπου 500 αιτήσεων, να συμμετάσχουν στα διεθνή προγράμματα επιχορήγησης έρευνας του ιδρύματος Bayer Science and Education.

Λαμβάνοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση, αλλά και υποστήριξη από ειδικούς ανθρώπους της Bayer, οι δύο Έλληνες ερευνητές έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με γνώμονα πάντα την υποστήριξη του ερευνητικού έργου και της καινοτομίας σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Επίσης, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της χώρας μας, η Bayer Ελλάς πραγματοποίησε δωρεά πληροφοριακού εξοπλισμού σε επιλεγμένα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία της εταιρείας περιλάμβανε τη δωρεά περισσότερων από 50 ipads, 100 οθονών Η/Υ και εκτυπωτών τελευταίας τεχνολογίας σε Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας και της Άνδρου, στο ΕΠΑΛ Πειραιά και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Πειραιά.

Υγεία – Κοινωνία

Για πρώτη χρονιά φέτος, η Bayer Ελλάς συνεργάζεται με το νεανικό οργανισμό AIESEC σε μία συνεργασία που συνδυάζει τον εθελοντισμό με την υποστήριξη κοινωφελών οργανώσεων με σημαντικό έργο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η δημιουργία 10 θέσεων για νέους ανθρώπους από το εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν εθελοντικά MKO και ιδρύματα (Νόστος, Καρδιά του Παιδιού, Θετική Φωνή, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο) που προσφέρουν με τη δράση τους στην ελληνική κοινωνία.

H Βayer Ελλάς βρέθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο πλευρό της Ομάδας Αιγαίου στηρίζοντας έμπρακτα τον 23ο Διάπλου Αιγαίου Πελάγους. Με χορηγία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή της παιδικής χαράς στη Χώρα της Αμοργού και αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός της με νέα, πιστοποιημένα όργανα σύγχρονων προδιαγραφών. Το παραπάνω έργο αναμένεται να προσφέρει χαρά στα 350 παιδιά-μόνιμους κατοίκους του νησιού αλλά και σε όσα βρίσκονται στο νησί κατά τους θερινούς μήνες δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν ξέγνοιαστες στιγμές παιχνιδιού.

H εταιρία επίσης υποστηρίζει μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η υποστήριξη στον Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών σε όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση τόσο των πασχόντων όσο και ευρύτερα της κοινής γνώμης σχετικά με την πάθηση της αιμορροφιλίας και τη σημασία που έχει η πρόσβαση στη θεραπεία ώστε τα άτομα με αιμορροφιλία να μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή.

Νεανική επιχειρηματικότητα

Η Βayer υλοποιεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το Grants4Apps, το πρόγραμμα-θεσμό για την καινοτομία στο χώρο της υγείας, που προσκαλεί νεοσύστατες εταιρείες (startups) από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν με μία ιδέα που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών υγείας. Ήδη 10 σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής reportbrain από Ελληνική νεοσύστατη εταιρία, που έχουν επιλεχθεί αυτά τα χρόνια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ανάπτυξη με την υποστήριξη της Bayer.

Εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων

Υιοθετώντας τη στρατηγικής και αποστολή της εταιρείας στην καθημερινότητά τους, οι εργαζόμενοι της Βayer Ελλάς έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτες δράσεις εθελοντικής προσφοράς υποστηρίζοντας συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σε αυτή την κατεύθυνση, όλοι οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων Αχαρνών και Μεταμόρφωσης με προσφορά τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής, ενδυμάτων, παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Επίσης, υποστηρίζουν με ρούχα, παιχνίδια και βιβλία το Λύρειο Ίδρυμα, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής προστασίας και τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου. Μάλιστα, η εθελοντική προσφορά των εργαζόμενων της Bayer Ελλάς έχει βραβευτεί από το διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού της Bayer, όπου μία επιτροπή επιλέγει και επιβραβεύει τα εθελοντικά έργα που ξεχωρίζουν και αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας υγείας, τη βελτίωση των προοπτικών εκπαίδευσης και την ανακούφιση κοινωνικών αναγκών, εξασφαλίζοντας επιπλέον χρηματοδότηση για τις διάφορες δράσεις.