News Ticker

GSTC – Green Evolution: Εκπαίδευση αειφόρου τουρισμού στην νοτιοανατολική Ευρώπη

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) ανακοίνωσε την νέα εταιρική συνεργασία με την Green Evolution, για την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης του GSTC (STTP).

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) ανακοίνωσε την νέα εταιρική συνεργασία με την Green Evolution, για την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης του GSTC (STTP).

Με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των πρακτικών αειφορίας σε προορισμούς ανά τον κόσμο, το STTP προσφέρει πρακτικές γνώσεις σχετικά με το πώς επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια του GSTC, τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για την αειφορία των ταξιδιών και του τουρισμού. Με επικεφαλής εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές του GSTC, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αποκτηθεί σε βάθος η κατανόηση των ρόλων της διαπίστευσης και πιστοποίησης, με στόχο την προώθηση της ατζέντας της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού.Pappas_01_740xphoto-ip-102016«Κατά τα τελευταία χρόνια» αναφέρει σχετικά ο Ιωάννης Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Green Evolution, «η Green Evolution έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην εξέλιξη του αειφόρου τουρισμού, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την διάδοση της γνώσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνάντησης του GSTC στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 2016. Ανυπομονούμε να εμπλακούν όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή μέσω της Συμφωνίας μας με το GSTC για παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Προσωπικού.».

Με έδρα την Αθήνα, η Green Evolution παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για το περιβάλλον, την ενέργεια και την οικονομία άνθρακα. Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης για τον αειφόρο τουρισμό, ενώ ειδικεύεται στην υποστήριξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος για διάφορα πρότυπα αειφόρου τουρισμού όπως Travelife, Green Globe και EarthCheck.

Ξεκινώντας το 2017, η Green Evolution σχεδιάζει να προσφέρει σεμινάρια εκπαίδευσης του GSTC τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η πρώτη από αυτές τις ευκαιρίες εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 21-23 Απριλίου, 2017.

«Με βάση την πληροφόρηση από τα μέλη και τους εταίρους του GSTC στην περιοχή», αναφέρει ο Randy Durband, διευθύνων σύμβουλος του GSTC, «εντοπίσαμε την ανάγκη για επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον αειφόρο τουρισμό, καθώς επίσης και ένα τεράστιο δυναμικό για πολλούς από τους προορισμούς σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν και να επωφεληθούν από ποιοτικές εμπειρίες αειφόρου τουρισμού, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και υπεύθυνα τις μοναδικές τοπικές πολιτιστικές και φυσικές ομορφιές που προσφέρουν αυτά τα μέρη.

Είμαστε ως εκ τούτου ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Green Evolution για να επεκτείνουμε τις ευκαιρίες κατάρτισης στον αειφόρο τουρισμού στην περιοχή, και πιστεύω ότι η σημαντική αυτή συνεργασία θα οδηγήσει σε θετικές επιπτώσεις για τον αειφόρο τουρισμό στην νοτιοανατολική Ευρώπη.».

Το GSTC συνεργάζεται με εταίρους εκπαίδευσης, όπως την Green Evolution, σε διάφορες περιοχές και προορισμούς, υποστηρίζοντας την αποστολή του GSTC να αυξήσει την γνώση και τις πρακτικές για τον αειφόρο τουρισμό και προσφέροντας τα επίσημα σεμινάρια Αειφόρου Τουρισμού για λογαριασμό του GSTC. Οι φορείς διαχείρισης προορισμού, οι κυβερνήσεις, οι κλαδικές ενώσεις και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται για συνεργασία με το GSTC για το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού στον Αειφόρο Τουρισμό προτείνεται να επικοινωνήσουν στο mail training@gstcouncil.org.

Το GSTC

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία στοχευμένη στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το GSTC εργάζεται για την διεύρυνση της κατανόησης και πρόσβασης στις αειφόρες πρακτικές, υποστηρίζει την αναγνώριση και δημιουργία αγορών σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό, και εκπαιδεύει όπως και διαδίδει μία σειρά από παγκόσμια αποδεκτές αρχές, οι οποίες ορίζονται ως τα Κριτήρια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφορίας (Global Sustainable Tourism Criteria). Τα κριτήρια αυτά, ως ένα σύνολο εθελοντικών αρχών που παρέχουν το πλαίσιο για την αειφορία στην αγορά του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρωτοβουλία μας.

Η Green Evolution

Η Green Evolution δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονομίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες τεχνο-οικονομικές υπηρεσίες. Προσφέρει μία σειρά από ολοκληρωμένα προϊόντα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες που σχετίζονται με την οικονομία άνθρακα όπως Διαχείριση Portfolio Δικαιωμάτων Άνθρακα, Κλιματική Αλλαγή και Επενδύσεις, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Οικονομία Άνθρακα, Ανθρακικά Ουδέτερες Εκδηλώσεις, Διαχείριση Αερίων Θερμοκηπίου σε Κτήρια, Πράσινο Εστιατόριο, Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτηρίων, Ανθρακικά Ουδέτερο Προϊόν και Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος. Επίσης, η Green Evolution έχει να επιδείξει μία σειρά από σημαντικά έργα και αποτελέσματα στην ενεργειακή αξιολόγηση και μοντελοποίηση κτιρίων, την βιοκλιματική αναβάθμιση ανοικτών χώρων, την ενεργειακή διαχείριση με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιριακών δομών και την αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων σε σχέση την αειφορική τους επίδοση για διάφορα διεθνή πρότυπα.